Om selskabet

Aarhus Søhistoriske Selskabs formål er at fremme kendskabet til søfartens og søhandelens historiske betydning i almindelighed og skibsfarten på Aarhus Havn i særdeleshed:

  • Afholder møder og foredragsaftener
  • Arrangerer studieture, udflugter og sejladser
  • Bevarer Maritime Minder
  • Indsamler beretninger, arkivalier, maritime effekter og økonomiske midler
  • Nedsætter organisationskomitéer til løsning af særlige opgaver
  • Støtter – gerne i samarbejde med andre – oprettelse af et søfartsmuseum
  • Støtter søhistorisk forskning m.m.
  • Udarbejder artikler og kronikker
  • Udsender årsberetninger

Er du interesseret i Aarhus Søhistoriske Selskabs aktiviteter og har du lyst til at støtte renoveringen af bugserbåden Jakob og Aarhus Søfarts Museum kan du gøre det aktivt ved at melde dig ind i Aarhus Søhistoriske Selskab

Skriv til os

21699556