2017 Generalforsamling

AARHUS SØHISTORISKE SELSKAB REGNSKAB 2016/2017

Aarhus Sohistoriske Selskab                       2016_2017 2016-2017 2015-2016
Resultatopgørelse                                        Resultat        Budget         Resultat
Indtægter

 

Øvrige indtægter

-14.850,00

1100 Firmakontingent -13.600,00 -14.000,00
1110 Medlemskontingent -53.550,00 -62.000,00

-47.949,99

 

1150 Sponsorater                                                                                                            -25,00
1155   Arrangementer Øvrige indtægter i alt

Udgifter
Donationer 2100 Fondenjakob
0,00
2105 Aarhus Søfarts Museum 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2110 Husleje 0,00
2115 Kontingenter. abbonnementer 900,00 1.720,00
Direkte omk. 25.000,00 25.900,00 26.720,00
Øvrige omkostninger
2210 Medlemsarrangementer Udflugter 6.000,00 1.847,00
2211 16 Samsøtur -483,25
2212 Sea War Tur 2.226,00 1.066,00
2213 2016 Generalforsamling 1.849,85 0,00
2214 2015 Generalforsamling 220,70
2215 PR materiale 0,00
2216 17 Captains Dinner -316,00
2217 17 Flensborgtur 1.746,40
2218 17 Aalborgtur 1.925,00
Øvrige omkostninger I alt 7.431.25 6.000.00 2.650.45
Administrationsomk.
3100 EDB udgifter 8.117,74 8.000,00 7.047,73
3105 Møder 1.000,00 0,00
3110 Kontor omk. 1.153,00 1.250,00 1.281,87
3115 Gebyrer 370,00 350,00 313,00
3116 Nets 2.381,44 3.000,00 3.100,33
3117 Dankort- Mobilpay 502,82
3120 Porto 6.037,65 7.000,00 6.529,85
3125 Logbogen 21.381,25 22.000,00 21.887,50
3150 Telefon, internet m.m. 500,00 0,00
3155 Gaver og blomster 420,00 1.000,00 900,00
3158 Mindre anskaffelser
3160 Diverse
148,00 0,00
0,00
Administrationsomk. alt 40.511,90 44.100,00 41.060,28
Udgifter i alt 72.943,15 76.000,00 70.430,73
4910 Overført resultat til Balance 5.793,15 7.605,74

Indtægter i alt                                                -67.150,00   -76.000,00          -62.824,99

Balance                                                                                                                                                                j

 

Aktiver
Bankindestående

5110 Bankkonto BS + DB 155116800317                 72.510,10                               73.152,65                                    I
Kontantbeholdning
5201 Kasse 1                                                                  164,40                                 1.240,00

5310 Medlemmer 3.350,00 4.425,00
5320 Andre
TIigodehavender alt
3.350,00 4.425,00
Aktiver i alt 76.024,50 78.817,65
Passiver
Egenkapital
6110 Skyldige poster
-3.000,00 0,00
6901 Årets resultat 5.793,15 7.605,74
6910 Egenkapital -78.817,65 -86.423,39
Egenkapital alt -76.024,50 -78.817,65
Passiver i alt -76.024,50 -78.817,65

Tilgodehavender

Skriv til os

21699556